Vadå Muisti17?

Alzheimer Centralförbundet bygger ett minnesvänligt Finland. Men vi kan inte göra det allena: ett minnesvänligt samhälle skapas inom dess olika sektorer och av enskilda medborgare. Speciellt viktiga är alla de beslutsfattare som i sina respektive nyckelpositioner fattar viktiga linjebeslut och därigenom bidrar till att skapa en allmänt minnesvänlig atmosfär.

Syftet med Muisti17-kampanjen var att få så många kommunalvalskandidater som möjligt att förbinda sig att arbeta för ett minnesvänligt Finland, och att uppmuntra väljarna att tänka också på minnesfrågorna då de besluter sig för vem de ska rösta på.

Varför en minnesvänlig hemkommun?

Kommunen påverkar sina invånares hälsa och välfärd. Man gör de rätta prioriteringarna genom att satsa på att förebygga minnessjukdomar och genom att erbjuda minnessjuka personer en god rehabilitering, omsorg och vård. Detta är satsningar som ger resultat både i mänskligt och ekonomiskt avseende.

Genom att i dag göra kloka och minnesvänliga beslut kan vi främja kommuninvånarnas hälsa, välfärd och livskvalitet, och dämpa ökningen av de kostnader som hänger ihop med vården av minnessjuka.

Varje finländare har rätt till en minnesvänlig hemkommun.

Byggnadsmaterialet i det minnesvänliga Finland finns uppräknade bl.a. i det nationella minnesprogrammet (SHM 2012). Men för att programmet ska kunna genomföras måste det förankras i alla de enskilda kommunerna.

Bakgrunden till kampanjen

Alzheimer Centralförbundet rf är ett riksomfattade centralförbund, som sedan 1988 har verkat som intresseorganisation för minnessjuka och deras närstående. Förbundets arbete sker i samarbete med de minnessjuka och deras närstående, så att man tillsammans utvecklar minnesarbetet utgående från deras erfarenheter, behov och önskemål. Social- och hälsovårdsministeriet stöder och finansierar minnesorganisationernas verksamhet med Veikkaus intäkter.

Alzheimer Centralförbundet har 44 medlemsorganoisationer, som i sin tur har 38 underavdelningar, 17 Minneslotscenter och mer än 14 000 personmedlemmar. Minnesföreningarna har ungefär 250 avlönade anställda samt ett tusental frivilliga och Muisti-KaVeRir. Kom med!

Alzheimer Centralförbundets Muisti15-kampanj inför riksdagsvalet 2015 var en succé. Då lovade sammanlagt 761 riksdagsvalskandidater att arbeta för målsättningen ett minnesvänligt Finland. Se vidare: www.muisti15.fi.