Mikä Muisti17?

Muistiliitto rakentaa muistiystävällistä Suomea. Emme kuitenkaan pysty tähän yksin: muistiystävällinen yhteiskunta rakentuu sen eri sektoreilla ja jokaisen kansalaisen toimissa. Erityinen asema on päättäjillä, jotka ovat avainasemassa tekemässä muistiystävällisiä arvovalintoja sekä luomassa muistiystävällistä asenneilmapiiriä.

Tutustu Muisti17-kampanjan muistiystävällisen kotikunnan tavoitteisiin täällä.

Muisti17-kampanjalla pyrittiin sitouttamaan mahdollisimman monta kuntavaaliehdokasta muistiystävällisen Suomen rakentajiksi ja kannustettiin kansalaisia pohtimaan muistiasioita etsiessään itselleen sopivaa ehdokasta.

Miksi muistiystävällinen kotikunta?

Kunta vaikuttaa kuntalaistensa terveyteen ja hyvinvointiin. Kunnat voivat tehdä oikeita valintoja panostamalla muistisairauksien ennaltaehkäisyyn ja muistisairaiden ihmisten laadukkaaseen kuntoutukseen, hoivaan ja hoitoon. Nämä panostukset tuottavat sekä inhimillistä että taloudellista tulosta.

Tämän päivän viisailla ja muistiystävällisillä päätöksillä voidaan edistää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä hillitä muistisairauksiin liittyvien kustannusten kasvua.
Muistiystävällinen kotikunta on jokaisen suomalaisen oikeus.

Muistiystävällisen Suomen rakennuspaloja on käyty läpi mm. kansallisessa muistiohjelmassa (STM 2012). Edellytykset muistiohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi on varmistettava myös jokaisessa kunnassa.

Kampanjan taustalla

Muistiliitto ry on valtakunnallinen keskusliitto, joka on toiminut vuodesta 1988 muistisairaiden ja heidän läheistensä omana järjestönä. Muistiliiton työ pohjautuu muistisairaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtyyn kehittämistyöhön, joka viestii ja välittää heidän kokemuksiaan, tarpeitaan ja tahtoaan. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee muistijärjestön toimintaa Veikkauksen varoilla.

Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä, joilla on 38 alaosastoa, 17 Muistiluotsikeskusta ja yli 14 000 henkilöjäsentä. Muistiyhdistyksissä työskentelee noin 250 palkattua työntekijää sekä tuhatkunta vapaaehtoistoimijaa ja Muisti-KaVeRia. Tule mukaan!

Muistiliiton Muisti15-eduskuntavaalikampanja oli menestys. Vuonna 2015 yhteensä 761 kansanedustajaehdokasta sitoutui muistiystävällisen Suomen tavoitteisiin. Ks. lisää: www.muisti15.fi.