Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä 21.1.2017

Rekisterinpitäjä

Muistiliitto ry
Y-tunnus 0727699-0
Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki

Rekisteristä vastaava henkilö

Kirsti Kuusterä
Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki
Puhelin: 09 6226 2012
kirsti.kuustera@muistiliitto.fi

Rekisterin nimi

Muisti17-vaalikampanjaverkkosivuston yhteystietorekisteri, jota Muistiliitto ry ylläpitää.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Muisti17-verkkosivuston yhteystietorekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhteydenottojen hoitamiseksi sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: nimi, sähköpostiosoite, puolue.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Muisti17.fi-verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai lähettämällä postitse.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Muisti17.fi-verkkosivuston yhteystietorekisterin ei-julkiset tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteristä vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteristä vastaavalle taholle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.